søndag 19. juni 2011

Bygging av utendørs hønsegård

Hedvig setter opp impregnerte stokker rundt hønsegården.
Foto: Henning Bergersen.

Etter å ha gjort oss ferdige med hønsehuset i vognskjulet og fått hønene på plass innendørs, startet vi bygging av en utendørs hønsegård. Arbeidet ble utført innimellom alt annet gårdsarbeid og tok derfor nærmere to uker, men det har blitt en ganske stor hønsegård på 40 kvadratmeter, hvor hønene kan vandre fritt omkring. Trygge for rovdyr bør de også være, da vi har gravd det revesikre gjerdet 30 cm. ned i bakken og fylt godt på med stor stein omkring. Hønsegården er også sikret med nett mot flyvende trusler. Vi åpnet hønsegården søndag 12. juni til stor glede for våre nå 13 høner og 2 haner. På åpningsdagen fikk vi nemlig også to Sultankyllinger, en silkehøne og en dvergkochinhøne til gards.
Gjerdet graves 30 cm. ned i bakken, for å unngå rev i hønsegården.
 Foto: Henning Bergersen.

Det bygges luke mellom hønsehuset inne og hønsegården ute,
 slik at hønene kan vandre fritt ut og inn. Foto: Henning Bergersen.

Hønene virket glade for den nye hønsegården. Foto: Henning Bergersen.

Vår nye dvergkochin-høne Priscilla. Foto: Henning Bergersen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar