mandag 2. april 2012

Prosjekt BEITERYDDING: Del 1

Her blir det nytt beite. Foto: Henning Bergersen.
Langs gamleveien like nedenfor gården og delvis under høyspentlinja, ligger det gamle beitet Brennåkern. I dag er beitet gjengrodd og har ikke vært i bruk siden 1960-tallet, men skal nå få tilbake sin fordums "storhet". Vi synes det er viktig å motarbeide gjengroing av slike gamle beitemarker og ønsker derfor å ta i bruk mest mulig av slike. Trolig var Brennåkern i bruk fra seint på 1800-tallet og i nærmere hundre år fremover. Dessverre finnes det ingen gamle fotografier av området. I fjor fikk vi SMIL-midler til å rydde det gamle beitet og vår plan er å samtidig utvide med et småskogsområde som ligger rett under høyspenten. Her er det forholdsvis flatt terreng, med tett og lav lauvskog. Prosjektet starter denne våren med rydding av nærmere 600 meter med trase for elektrisk gjerde. Tanken er å først gjerde inn området og deretter kjøpe eller leie geiter som kan beite ned den lave lauvskogen innenfor inngjerdingen.

Parti fra det gamle beitet. Foto: Henning Bergersen.
Her lå det gamle beitet. Foto: Henning Bergersen.

I beitet er det nå tett og lav lauvskog. Foto Henning Bergersen.


Her skal det ryddes nytt beite. Foto: Henning Bergersen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar