fredag 25. mai 2012

Nypløyd og nysådd

Uppi trææ har vi sådd med Havre, Raigras, Erter og Honningurt.
Foto: Henning Bergersen.
Så var våronna ferdig for i år. Vi har videreført fjorårets testing av nye grøntfor-blandinger siden det var så vellykka i 2011. Det nedre jordet er nypløyd og tilsådd med en splitter ny grøntfor-blanding bestående av Havre, Raigras og Honningurt. Sistnevnte har ingen høy forverdi alene, men er en ypperlig trekkplante for bier og andre insekter. Med honningurt på jordene er vi med på å bevare en truet bistamme i Hallingdal. I tillegg lukter den godt og er en appetittvekker for kyra. Vi har sådd samme blanding på det øvre jordet (uppi trææ) og på Slåtto, men her har vi også erter med i blandingen. Deler av det store jordet nedenfor tunet ble nysådd med Timotei i fjor og bør derfor gi oss en langt bedre avling enn i 2011.
Nypløyd og nysådd på jordet bak låven. Foto: Henning Bergersen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar