mandag 21. mai 2012

Operasjon beitegjerding

Kyra virket fornøyde med både beitet og det nye strømgjerdet.
Foto: Henning Bergersen.
Hver eneste vår må alle gjerder rundt beitene kontrolleres og settes i stand før beitesesongen starter og etter at telen har gått. Og hver eneste vår er dette en omfattende og tung jobb, som på det verste kan ta flere uker. For oss som slipper kyra ut på beite tidlig, er reparasjon av gjerdene dessuten en tidsmessig utfordring.

Jeg fant raskt ut at flere av de eldste gjerdene på gården var i så dårlig forfatning at de egentlig burde vært byttet ut. Planen er imidlertid å gå over til permanente strømgjerder i 2013 og da er det lite hensiktsmessig å bytte ut gjerder allerede i år. Vi kom derfor på den glimrende ideen å sette isolatorer og strømtråd på de gamle gjerdene, slik at de holder en beitesesong til. På den måten hindres nemlig kyra fra å presse ytterlig på gjerdene. Jeg har derfor reparert gamle gjerder innenfor rimelighetens grenser, rettet opp de skjeveste stokkene og byttet ut de dårligste. Til slutt har jeg festet isolatorer og strømledning på gjerdet. På denne måten holder de gamle gjerdene forhåpentligvis ennå en sesong.

I tillegg har jeg begynt å fjerne piggtråd. Ikke bare gammel piggtråd, men ALL piggtråd. Bruk av piggtråd på nye gjerder er heldigvis blitt forbudt i mange kommuner, men ikke her i Gol. Men forbud eller ikke forbud: Piggtråden i Lien skal bort! Dessverre er det ikke alle bønder som tar seg tid (og råd)  til å fjerne rusten piggtråd som ligger og slenger i skog, utmark og innmark. All piggtråd er noe dritt, men gammel rusten piggtråd som ligger "gjemt" i landskapet kan være farlig både for husdyr, mennesker og ikke minst for det ville dyrelivet. Det burde vært økonomiske støtteordninger for fjerning av piggtråd, slik at vi kunne blitt kvitt dritten, en gang for alle.

Vi har beholdt mesteparten av de gamle gjerdene, men
byttet ut enkeltstokker som var ødelagt. Strømtråden
hindrer ytterligere press på gjerdet.
Foto: Henning Bergersen.

Ny og gammel stokk. Foto: Henning Bergersen.

Gjerdet i sauebeitet ble ganske bra. Foto: Henning Bergersen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar