lørdag 15. oktober 2011

Kvigenes første natt inne

Stjerne og Røa slapper av i bingen. Foto: Henning Bergersen.
To av våre seks kviger har tilbragt sin første natt i fjøset på over fem måneder. Både Stjerne (1) og Røa (1) fant seg raskt til rette i kvigebingen og så ut til å trives. Fri tilgang på mat var nok heller ikke å forakte. De to ble tatt inn fordi de straks kommer i brunst og skal insemineres. De fire andre kvigene går fortsatt ute, men vil trolig bli tatt inn i kveld. Når kvigene er ferdig inseminert vil de bli med de andre kyra ut på beite igjen. Vi kommer til å ha både kyr og kviger ute på dagtid så lenge beitet er fritt for is, forhåpentligvis til et stykke ut i november.

I fjor ble alle dyra tatt inn for vinteren 17. oktober, men målsettingen vår i år er tidligst 24. oktober. Da har dyra tilbrakt 6 måneder (24 uker) på beite og det synes vi er en bra start. Lovverket for dyrevelferd i Norge krever at melkekyr på bås skal kunne gå på beite ute i "minimum 8 uker" og dette har vi innfridd med meget god margin.

Når det gjelder dyrevelferden på gården, har den nye kvigebingen som vi tok i bruk høsten 2010 vært et stort fremskritt. Kvigene sto tidligere på bås sammen med kyra, noe som ikke var gunstig. Kvigebåsene var trangere enn kyrbåsene og kviger beveger seg mye mer enn voksne kyr. I den nye kvigebingen har de derimot god plass, mjuke liggematter og kan bevege seg fritt uten å være fastspent.

Litt kos er ikke å forakte. Foto: Henning Bergersen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar