søndag 24. april 2011

Vårslepp i Lien


På vei ut i gutua. Foto: Henning Bergersen.En av målsetningene vi hadde da vi overtok som melkebønder i januar, var at kyra våre skal få tilbringe mer tid ute på beite. I teorien kan Norsk rødt fe (NRF) gå ute nesten hele året, men dette er av naturlige årsaker ikke vanlig i Norge og særlig ikke på gårder som ligger i kalde områder med bratt terreng. Hos oss går både kalvene (6 stk) og kvigene (5 stk) løst i binge inne og har temmelig god plass, men melkekyra står fortsatt på bås gjennom hele vinteren. Det er i utgangspunktet ikke optimalt og selv om vi steller for de etter alle forskrifter og etter beste evne (4 ganger i døgnet), sier det seg sjøl at det å stå på bås i så lang tid ikke er optimalt. Som de fleste andre dyr, trives kyr best når de kan gå fritt omkring.

Her nytes vårsola. Foto: Henning Bergersen.Det vanlige her i Lien har vært å slippe dyra ut i slutten av mai og la de gå ute til slutten av oktober. Det er lengre beitetid enn hva som er vanlig for melkekyr, men betyr allikevel 7 måneder på bås, som etter vår mening er altfor lenge. Målsettingen dette første året er derfor å redusere innetiden med minst en måned på våren og en måned på høsten. I tillegg vurderer vi luftegård vinterstid, slik at dyra kan få seg en runde ute et par ganger i uka også gjennom vinterhalvåret. Dette medfører selvfølgelig en del praktiske problemer på en gård som ligger i bratt terreng, særlig med tanke på snø og is, men vi jobber med saken. Selv om været denne påsken har vært bra og telen har gått, er det fortsatt lite gress i beitet, så dyra må fores med rundball ute. En annen utfordring er at store deler av beitet fortsatt er ganske vått og derfor må vi gjerde ut parseller, slik at de kan gå på noe mindre områder om gangen og dermed spare beitet noe. På denne måten får gresset gro i fred og vi unngår for mye nedtråkking.

Stanging er gøy etter en vinter på bås. Foto Henning Bergersen.Lørdag 23. april slapp vi altså hele bølingen ut for første gang i år; 10 kyr, 5 kviger og 6 kalver fikk løpe fritt omkring i sola og det var veldig populært. Etter mange måneder på bås og i binge, ble det mye leking, stanging og hopping. Det var en lykkelig, men støl gjeng som returnerte til fjøset for å melkes noen timer senere.