søndag 26. juni 2016

Prosjekt NYTT FJØS - del 4

Det er nå (igjen) over ett år siden vi oppdaterte sirkusbloggen, men vi skal forsøke å oppdatere litt jevnere om alt som foregår på gården. Mye har skjedd siden sist vi la ut noe her, men vi velger å ta opp tråden der vi sist slapp, nemlig midt i byggingen av nytt løsdriftsfjøs. Graving og planering startet tidlig på sommeren i 2014 og byggestart var 15. juli 2014. Her følger en liten bildekavalkade fra byggeprosessen startet og frem til 1. september. Mer fra bygging følger i neste innlegg.

15. juli 2014: Byggestart med grusing under flyterenner.
Foto: Henning Bergersen.
Montering av flyterenner: Foto: Henning Bergersen.
Betongelementene ble løftet på plass med kranbil.
Foto: Henning Bergersen.
Her er tverrenna på plass. Dette er den dypeste delen av
flyterenne-systemet og røret som fører møkka ned i gjødselkummen fikk utløp
på kortveggen nærmest kamera. Foto: Henning Bergersen.
Den smalere siderenna på vindusrekka. Foto: Henning Bergersen.
Flyterenna langs forbrettet er noe bredere, men ikke så djup som hovedrenna.
 Foto: Henning Bergersen.
23. juli startet vi den ekstreme utgravingen av tomt til
gjødselskummen nedenfor fjøset. Fallhøyden ble på ni meter.
Foto: Henning Bergersen.
Her graves og planeres det. Foto: Henning Bergersen.
Tomta for gjødselskummen fotografert 2. august og vi nærmer oss.
Foto: Henning Bergersen.
Her bygges ny vei til gjødselkummen. Den ble bygget der den
gamle veien gikk nedenfor Slåtto terrasse. Foto: Henning Bergersen.
Planeringen fortsetter. Byggingen av gjødselkummen var definitivt det
største inngrepet vi gjorde i landskapet. Foto: Henning Bergersen.
3. august var tomta for gjødselkummen ferdig planert og da gjensto kun finpuss.
Foto: Henning Bergersen.
4. august startet arbeidet med å løfte spalten på plass over gjødselrennene.
Foto: Henning Bergersen.
Her er kranbilen i arbeid. Foto: Henning Bergersen.
6. august startet vi graving for røret som frakter møkka fra fjøset
og ned til gjødselskummen. Fallhøyden på ni meter holder
i massevis for å få nok fart og vakum. Foto: Henning Bergersen.
16. august: Alt klart for muring av liggebåser. Foto: Henning Bergersen.
Spalten er ferdig lagt og det begynner å likne på et fjøs. Foto: Henning Bergersen.
Oversiktsbilde av byggetomta 16. august. Alt er klart for støyping av
liggebåser og forbrett. Lengden på fjøset er 33 meter.
Foto: Henning Bergersen.
18. august: Det graves for tilførsel av ny strømkabel
til fjøset. Tidligere gikk strømmen i lufta. Foto: Henning Bergersen.
22. august og forbrett er ferdig støpt. Nå gruses det for støyping av gulv i birom
og forsentral. Foto: Henning Bergersen.
Her gruses forsentralen. Alle rør og kabler inn til fjøset er nå ferdig lagt.
Foto: Henning Bergersen.
26. august: Stålelementene som skal bære fjøset ankommer. Vi er veldig
fornøyde med fargen vi valgt, sjøl om den er litt utradisjonell.
Foto: Henning Bergersen.
Lossing av stålelementer. Utbygger Nordfjordbygg mente vi kunne losse de
med traktor, (på eget ansvar), men hverken jeg eller sjåføren fra Danmark
var enige i det, så kranbil ble bestilt. Foto: Henning Bergersen.
27. august: Alt er klart for støyping av birom og forsentral.
Foto: Henning Bergersen.
Oversiktsbilde av byggetomt 28. august. Foto: Henning Bergersen.

31. august: Røret som fører møkka fra fjøset og ned i gjødselkummen er ferdig
lagt og tomta for kummen er nå klar for montering. Foto: Henning Bergersen.
Den siste finpuss av tomta før oppsetting av gjødselkum.
Foto: Henning Bergersen.