onsdag 16. juli 2014

Prosjekt NYTT FJØS - del 3: Lossing

Alt klart for byggestart. Foto: Henning Bergersen.
Mandag 7. juli var vi endelig klare for byggestart. Flyterennene var utgravd, grunnen ferdig planert og tomta rundt var gjort klar for god tilkomst for kranbil og diverse utstyr.

Første leveranse av spalt kom 9. juli. Den lesset vi av med traktor og lagret ved byggetomta. Selve avlossingen ble en komplisert affære, da semitraileren kjørte seg fast på grunn av heftig regn natten før. 15. juli kom alle kanalelementene på tre semitrailere. Samme dag kom også resten av spalten. Det var en temmelig kaotisk dag, men vi fikk alt på plass til slutt. Samme dag fikk vi også tilkoblet vann  fra den nye vannkilden vår og vi fikk montert byggestrøm. Idag starter monteringen av kanalementene, som danner fjøsets gjødselsystem.

Avlossing av spalt. Svigerfar utviste presisjonskjøring på ulendt underlag.
Foto: Henning Bergersen.

Lossing av betongelementer til flyterenner. Foto: Henning Bergersen.

80-tonnskrana fikk kjørt seg. De største elementene veide 6 tonn.
Foto: Henning Bergersen

Presisjonsplassering. Foto: Henning Bergersen.

Lossing av kalvespalt fra Danmark. Foto: Henning Bergersen.

torsdag 3. juli 2014

Prosjekt NYTT FJØS - del 2: Planlegging, kontrakter og graving

Fjøstomta 2. juli. Snart klart for kanalelementene. Foto: Henning Bergersen.
På Slåtto graves det for fullt, for nå blir det nytt fjøs i Lien. Svigerfar og Hedvigs fetter er ansvarlige for gravearbeidet og gjør en fantastisk jobb. Entrepenør er Nordfjordbygg i samarbeid med Felleskjøpet. Vi bygger altså et såkalt FK-fjøs, men har gjort en god del egne tilpasninger. Dette kommer vi tilbake til i et eget blogginnlegg om selve fjøset og den innvendige løsningen. Prosjektet har fått full finansiering gjennom Innovasjon Norge og fjøset er lovet klart til innflytting 30. oktober.

De siste månedene har vi sammen med Felleskjøpets representant tegna fjøs så blekket har spruta. Vi har hentet inn faglige råd fra øst og vest, gjort endring på endring og til slutt kommet frem til en løsning som vi er veldig fornøyde med. Det var også utallige møter, konstruktive diskusjoner og lange telefonsamtaler, før vi endelig var klare for signering av kontrakter tidlig i mai. Vi startet gravingen i begynnelsen av juni og alt grunnarbeid skal være klart 7. juli, da Nordfjordbygg kommer for å starte arbeidet med støping og montering av kanalelementer.

Gravingen begynte med å lage ny tilkomstvei til Slåtto. Det ble drenert for å få bort vannet og lagt ned nye rør. Deretter senket vi terrenget på selve byggetomta. Det første vi fant var en diger stein som måtte sprenges bort og underveis har det dukket opp flere slike steiner. Vi har også gravd flere dreneringsgrøfter for å tørrlegge byggetomta og dette har tatt mye tid. I tillegg har det vært mye flytting av matjord og annen masse. De siste dagene har fokuset vært på utgraving av gjødselkanalene og avretting av selve byggetomta. Vi kommer til å være klare før helga, i god tid før byggestart.

Det første vi lagde var ny adkomstvei til fjøstomta på Slåtto.
Foto: Henning Bergersen.

Det første vi fant i grunnen, var en diger stein. Den måtte sprenges.
Foto: Henning Bergersen.

Utgraving av selve byggetomta. Foto: Henning Bergersen.

Tomta er ferdig rydda for matjord. Foto: Henning Bergersen.

I full gang med den første dreneringsgrøfta. Foto: Henning Bergersen.

Nesten ferdig drenering med nedlagt rør. Foto: Henning Bergersen.

Vi måtte grave en lang dreneringsgrøft oppover i det kommende beitet
for å avskjære vannet. Foto: Henning Bergersen.

Gravestemning fra fjøstomta. Foto: Henning Bergersen.

I full gang med tverrenna under fjøset. Foto: Henning Bergersen.

Nede i tverrenna støtte vi på vann. Foto: Henning Bergersen.

Mye vann. Foto: Henning Bergersen.

Og vi fant mer stein. Foto: Henning Bergersen.

Tverrenna tømmes for vann og fylles med grus. Det begynner å ligne noe.
Foto: Henning Bergersen.

Kanalsystemet under fjøset tar form. Her under kalveavdelingen.
Foto: Henning Bergersen.

Planering av plassen foran fjøset. Foto: Henning Bergersen.

Snart klare for kanalelementene. Foto: Henning Bergersen.