onsdag 30. april 2014

Vi har kjøpt Slåtto

Slåtto i april 2014. Foto: Henning Bergersen.
30. april 2014 ble en merkedag i Liens historie. For første gang siden 1862 er gården nemlig tilbakeført til sin opprinnelig størrelse. Vi har kjøpt tilbake plassen Slåtto, som fra denne datoen igjen er lagt under gården.

Slåtto er idag en ganske sliten eiendom på 14,2 mål, bestående av et tun med fem bygninger, noe dyrka mark, en del beitemark og litt skog. Tunet består av våningshus, (Ca. 1950), Stabbur (1910) og Låve/fjøs (1843) På eiendommen står også restene av et vedskjul og tuftene etter ei smie. Opprinnelig lå denne plassen på haugen rett ovenfor Lien og bar naturlig nok navnet Liahaugen. Da tunet og beitet ovenfor ble fradelt resten av eiendommen i 2004, kjøpte svigerfar hele eiendommen, bortsett fra selve tunet.

Lien, med Slåtto til venstre under høyspenten. Bildet er fra 1968.


Hedvig med Slåtto i bakgrunnen en vinterdag i 1985.
Huset var den gang hvitt.


Historie
I 1843 kjøpte Tor Torson fra Nordre Kastet haugen av Henrik Endreson Lien og satte opp stue, låve og stabbur der. I 1861 solgte han Liahaugen videre til Syver Olson Ellingbråten fra Garnås i Nes. Året etter kjøpte Syver også eiendommen Slåtto av Halvor i Lien. Slåtto er jordene og beitene mellom Lien og nabogården Hjallen. Slåtto hadde ligget under Lien helt siden gården kom til rett etter 1700, men i Halvors tid ble Lien delt opp og solgt stykkevis. Da Hedvigs oldefar Ole Olson Lien kjøpte gården i 1872 var det bare en brøkdel igjen av den opprinnelige eiendommen.

Syvers sønn, Tore Liahaugen overtok Liahaugen i 1909 og den var da større enn det Lien var. Tore flyttet alle bygningene fra sin opprinnelige plassering på Liahaugen og ned på Slåtto. Han bygde nytt stabbur (som står fortsatt) og flyttet den gamle låven og fjøset (bygget i 1843) og Hallingstua (bygget i 1843, men solgt i 1951). Huset som står på Slåtto idag er bygget en gang etter 1936 av Knut Libråten. Han kjøpte Slåtto/Liahaugen av Tore Liahaugens enke i 1936. Knuts sønn Svein overtok i 1950.

Etter at Svein døde i 1984 har Slåtto vært eid av diverse slektninger, før siste eier kjøpte plassen i 2007. Siden 1984 har Slåtto mer eller mindre forfalt.

Hva som nå skjer på Slåtto kommer vi tilbake til i senere innlegg, men låven skal restaureres og tas i bruk. Det samme vil skje med stabburet. Våningshuset er i såpass dårlig forfatning at det trolig må rulles ned og settes opp igjen, men dette ligger litt frem i tid. Planen er å bruke tømmerstua til overnatting for besøkende familie og venner. Deler av jordet skal dyrkes opp, og skogen skal hogges og omgjøres til beite.

Oversiktsbilde av tunet på Slåtto. Foto: Henning Bergersen.

Tømmerlåven er fra 1843. Foto: Henning Bergersen.

Baksiden av låven og fjøset. Foto: Henning Bergersen.Stabburet på Slåtto er fra ca. 1910. Foto: Henning Bergersen.søndag 27. april 2014

Beiteslipp 2014

På tross av litt dårlige bein hadde lederkyra Liv (8) full kontroll
på flokken. Foto: Henning Bergersen.
I går var det endelig tid for vårens beiteslepp. Det er alltid litt spennende, for det kan gå temmelig vilt for seg. Heldigvis gikk alt bra og uten større skader enn litt neseblod. I fjor fikk vi ikke dyra ut på beite før 1. mai, på grunn av sein snø og dårlig vær, men i år har våren kommet tidlig og med nesten 20 varmegrader ute var det stor stas. Beiteslipp 26. april er godt innenfor vår målsetting.

Vinteren 2013 - 2014 har imidlertid vært den korteste vinteren på bås for kyra våre og dersom fjøsbyggingen går som planlagt blir det også den siste. Vi håper at kyra neste vinter skal kunne vandre fritt omkring innendørs og kanskje også få luftet seg litt ute gjennom store deler av vinteren.

Både kalver, kyr og kviger ble sluppet sammen på jordet "Uppi trææe" rett ovenfor tunet og nøt hele dagen ute med rundball i forhekk og vann i bekken. Gras finnes det ikke på beitet ennå. I kveldinga tok vi kyra inn til mjølking, mens kviger og kalver fikk tilbringe årets første natt ute i det fri.

I løpet av de neste dagene skal tre av kalvene inn for å få ring i nesa, så de ikke suger mjølk av kyra, deretter skal de ut igjen i beitet "Slåtto terrasse", et gammelt beite som vi rydda og tok i bruk igjen i fjor sommer.

Stemning ved forhekken. Foto: Henning Bergersen.

Fjorårets kalver drikker vann. Foto: Henning Bergersen.

Det er lite gras å beite ennå, men fint å kunne gå fritt omkring.
Foto: Henning Bergersen.

Forhekken ble plassert i hjørnet oppe ved husmannsplassen Slåtto.
Dalen og Hallingdalselva skimtes i bakgrunnen. Foto: Henning Bergersen.


lørdag 5. april 2014

Vårpedikyr

Eldstedame i flokken (og lederku) Liv (7) var den som trengte
pedikyr mest. Foto: Henning Bergersen.
Så var det tid for vårens klauvskjæring. Vårpediyren gikk av stabelen noe seinere i år enn i fjor, mest fordi vi har begynt med klauvskjæring to ganger i året. Med unntak av Liv (7), som hadde moderat såleknusing på begge bakbeina, var det ingen problemer med klovene til noen av kyra. Og dermed er flokken klare for beite om en snau måned.

Vår beste mjølkeku Nova (5) blir klauvskjært. Foto: Henning Bergersen.