mandag 25. november 2013

Alle er inne

Nå er det tomt og stille ved forhekken i beitet. Foto: Henning Bergersen.
I dag henta jeg inn de to siste kvigene fra beitet og med det er en ny rekord satt i Lien. Aldri tidligere har dyra gått ute så seint som 25. november. Kyra tilbrakte i år 6 måneder og 1 dag på beite, mens kvigene har tilbrakt nesten 7 måneder ute.

Jeg har tidligere nevnt problematikken med at vi i år har hatt to kviger for mye. På tross av utallige forsøk, har vi ikke fått solgt disse to og vi har heller ikke funnet noen god alternativ løsning for de gjennom vinteren. De siste dagene har det blitt stadig kaldere og alle bekker i beitet er frosset til, så noe måtte gjøres raskt. I dag måtte vi derfor sende de to kvigene Italia og Krone på slakteriet. De ble hentet inn fra beitet i går og tilbrakte dagen og natta sammen med de andre kvigene i fjøset. Vi håpet i det lengste på å finne en bedre løsning enn slakt, men trøsten må være at de to har hatt et godt liv. Størsteparten av sin tid her på jorden har de tilbrakt ute på beite. De siste to kvigene (som ikke hadde plass i fjøset før slakterbilen hadde vært her) måtte tilbringe natta aleine i beitet og det var ikke så populært. Vi satte imidlertid ut vann til de og mat hadde de nok av i forhekken. Etter at slakterbilen hadde vært her i formiddag, henta jeg inn disse siste to og det var veldig populært å komme inn i varmen til de andre. Nå er alle dyr innendørs, og beitet er stille og tomt. Vinteren kan komme!

De to sist ankomne forsyner seg grovt av rundballen.
Foto: Henning Bergersen.


Alle dyra er nå innendørs for vinteren. Foto: Henning Bergersen.

tirsdag 12. november 2013

Kviger i vinterland

Kvigene får mjøl på "mjølsteinen". Foto: Henning Bergersen.
Både kyr og kalver er nå på plass i fjøset for vinteren. Det samme er de to kvigene Donna og Elvira. De resterende sju kvigene går fortsatt ute i beitet. Det har kommet litt snø, men bekken renner fortsatt åpen, så dyra har nok vann å drikke. De får selvfølgelig også rundball og mjøl hver dag. Temperaturen er bare noen få grader under null, så det er ikke noe problem for kviger med "vinterpels". Vi pleier alltid å ta inn kvigene sammen med kyr og kalver i månedsskiftet oktober/november, men i år har det blitt annerledes. Vi har nemlig fortsatt to kviger mer enn vi har plass til i fjøset og det er et problem.

Donna og Elvira skal, sammen med fem av de andre kvigene, bli mjølkekyr til neste år. Like bra ser det dessverre ikke ut til å gå med to andre kviger. Vi har forsøkt å selge disse siden i sommer, både privat og gjennom Geno. Overskuddet på kviger på landsbasis er tydeligvis så stort at det har vist seg umulig å få solgt våre. Vi har også forsøkt å få de plassert i et annet fjøs gjennom vinteren, men uten å lykkes. Vi har heller ikke mulighet til å la de gå ute gjennom vinteren. Dette er veldig synd, for alle årets ni kviger er potensielt veldig gode melkekyr.

Vi føler nå at vi har prøvd alt og nå ser det ut til at vi rett og slett blir nødt til å sende de to til slakt i neste uke. Å sende kviger til slakt er imidlertid ikke noe vi gjør med lett hjerte. Det er rett og slett helt pyton. Trøsten må være at de har hatt det bra og at de har tilbrakt nesten hele livet sitt fritt ute på beitet.

På tross av litt snø er det fortsatt god stemning i beitet.
Foto: Henning Bergersen.

torsdag 7. november 2013

Kyr og kalver har flyttet inn

To  fine kalver nyter maten. Foto: Henning Bergersen.
Nå er alle kyr og kalver flyttet inn i fjøset for vinteren, sammen med to av kvigene. De andre sju kvigene går fortsatt ute i beitet og fores med rundball. Det har kommet litt snø, men ikke så mye at det er noe stort problem.

Kviga Donna skadet foten sin for en drøy uke siden og har derfor fått være inne i kvigebingen i fjøset for å bli bra. Kviga Elvira (tidligere omtalt her) har gått ute sammen med de andre i hele sommer, men ble hentet inn i dag siden hun ser dårlig og ikke takler snøen like bra som de andre.

Kyra hadde sin siste utedag 2. november. Det betyr at de på tross av seint vårslipp nå har tilbrakt 6 måneder og 1. dag sammenhengende på beite. Den siste måneden har de imidlertid måttet holde seg inn noen få dager på grunn av dårlig vær, men langt mindre enn i fjor. Kalvene ble flyttet inn i to omganger. Den første puljen ble flyttet inn 3. november og resten fulgte etter den påfølgende dagen.

Det var godt å få kalvene inn, selv om forholdene i hyttene har vært enda bedre i år enn det var i 2012. Det har vært tørt og mildt helt frem til helt nylig. Teoretisk sett kunne kalvene sikkert vært ute ennå noen dager, men for vår egen del var det greit å ta de inn før vinterproblematikken starter. Det er godt å slippe trøbbel med med vann og foringsautomater som fryser.

Kalvene koser seg i beitet den siste dagen. Foto: Henning Bergersen.

Kalven til Liv nyter været. Foto: Henning Bergersen.

Så var beitesommeren over for denne gang. Foto: Henning Bergersen.

Oppe i beitet venta også kyra på å få slippe inn. Foto: Henning Bergersen.

Høstsol i beitet. Foto: Henning Bergersen.

Noen slapper bedre av enn andre. Foto: Henning Bergersen.

Inne i fjøset var det varme og mat. Foto: Henning Bergersen.
Kalven Snøball koser seg. Foto: Henning Bergersen.

Kalvene var litt møkkete og langhårede etter oppholdet ute.
Foto: Henning Bergersen.