søndag 15. september 2013

En vanskelig beitesesong

Kyra koser seg i det øvre beitet. Foto: Henning Bergersen.
Etter at vi overtok som bønder i 2011 har beitesongen i Lien startet i slutten av april og vart til månedsskiftet oktober/november. Det betyr at dersom det ikke kommer snø i oktober, har kyra fortsatt nesten to måneder igjen med utegang. Allikevel har jeg lyst til å skrive litt om årets beitesesong, siden den har vært ganske annerledes enn de to foregående årene.

På grunn av både snøfall og tæle i bakken i våres måtte vi vente helt til 1. mai med å slippe kyra på beite. Det var ei uke seinere enn både 2011 og 2012. Det kalde været fortsatte utover i mai og det gikk lang tid før gresset begynte å vokse skikkelig i beitet. Vi måtte derfor fore med rundball til langt ut i juni. I åt har vi dessuten nydyrka flere av jordene og dette har medført at kyra ikke har kunnet stripebeite jordene slik de gjorde i fjor. Vi har heller ikke hatt samme tilgang på raigras og grøntfor. I tillegg har ettåringene gått hjemme på gården denne sommeren og frem til slutten av juni rullerte de etter kyra i de tre øvre beitene. Beitingen til ettåringene tæret veldig på det lille graset som hadde rukket å vokse frem. Fra slutten av juni fikk imidlertid ettåringene sitt eget beite på Slåtto terrasse, hvor de ble foret med rundball. Der gikk de i frem til 4. september, før de fikk en uke i det nyinngjerdede beitet nede i Steindalen. Nå går de på haugen ved siden av  beitet til kyra, men må trolig tilbake til Slåtto terrasse en tur før vinteren setter inn.

Ettåringene på Slåtto terrasse etter utvidelsen i august.
Foto: Henning Bergersen.

Ettåringene koser seg i utvida beite nederst i Steindalen.
Foto: Henning Bergersen.
I juli kom varmen for fullt, men uten noe særlig nedbør ble tilveksten i beitene svært dårlig. Allerede i slutten av måneden var beitene oppspist og vi måtte begynne å fore kyra med rundball igjen. Fra slutten av juli har de stort sett holdt til i beitet mot Slåtto og blitt foret med rundball.

Kalvingen i år startet 18. juli og etter dette har de kyra som har kalvet blitt tatt inn om natta for å melkes. Fra ca. 1. september har samtlige kyr tilbrakt natta i fjøset for å kunne fores riktig med mjøl, men blir selvfølgelig sluppet ut på beite om dagen.

Vi er nå kommet såpass langt ut i september at gresset ikke lenger inneholder nok næringsstoffer til kyra. Det blir derfor foring med rundball ut beitesesongen. Vi er ganske spente på melkemengden etter en såpass dårlig beitesesong, men foreløpig ser det utrolig nok lovende ut.

Kyra på beite øverst i Steindalen i juni, mens det ennå var gress å spise.
Foto: Henning Bergersen.
Kos i beitet i september. Foto: Henning Bergersen.
Liaros kan kunsten å slappe av. Foto: Henning Bergersen.

Vår beste melkeku Nova nyter septembersola. Foto: Henning Bergersen.
torsdag 12. september 2013

Fjøsbekken tilbake i rør

Her legges bekken i  nytt rør.
Foto: Henning Bergersen.


Bekken som renner bak fjøset og som i våres tettet seg til og medførte store skader på jordet, er nå lagt tilbake i rør. Og denne gangen i rør av en langt større dimensjon enn tidligere. Klimaendringene de siste årene har ført til langt større vannmasser enn da bekken første gang ble lagt i rør en gang på 1980-tallet. Det er svigerfar og Hedvigs fetter som har gjort jobben for oss, da de er drevne folk med gravemaskin.

tirsdag 10. september 2013

Tid for forprøver

Uttak av forprøver på Grangardvollen. Foto: Henning Bergersen.
I dag var det tid for å ta forprøver. Det kan kanskje høres veldig kjedelig ut, men man får seg i hvert fall en fin tur rundt på eiendommene våre og man får dessuten trent armene litt. Jeg hentet silobor og diverse annet utstyr hos landbruksrådgiveren vår på Gol og satte kursen for stølene på Søråsen. Det er førsteslåtten vi nå tar forprøver av, så turen gikk både til Skarpetrø, Grangardvollen, Holt og Grangard. Den siste prøven tok jeg her hjemme på gården.

Forprøver tas ut av rundballene 6-8 uker etter slått, for da har gjæringsprosessen i rundballen stabilisert seg. Selve uttaket gjøres med et silobor, som man skrur inn i ballen og henter ut prøver. Vi tar alltid prøver fra 2-3 rundballer, for foret kan variere noe fra rundball til rundball. Deretter pakkes prøvene i gjennomsiktige plastposer, merkes og sendes til laboratoriet for analyse. Etter å ha tatt ut prøvene fra rundballene, må man lukke rundballene godt med rundballtape.

Vi er spente på resultatet av prøvene og vi synes det er viktig å ha god oversikt over kvaliteten på foret vårt. I 2012 var foret av topp kvalitet, men vi er nok litt mer usikre i år. Riktignok er foret tørrere og sannsynligvis bedre ensilert, men etter å ha foret kyra med denne rundballen i et par uker virker det ikke som om de synes smakligheten er helt på topp. Men vi får se.