fredag 25. mai 2012

Nypløyd og nysådd

Uppi trææ har vi sådd med Havre, Raigras, Erter og Honningurt.
Foto: Henning Bergersen.
Så var våronna ferdig for i år. Vi har videreført fjorårets testing av nye grøntfor-blandinger siden det var så vellykka i 2011. Det nedre jordet er nypløyd og tilsådd med en splitter ny grøntfor-blanding bestående av Havre, Raigras og Honningurt. Sistnevnte har ingen høy forverdi alene, men er en ypperlig trekkplante for bier og andre insekter. Med honningurt på jordene er vi med på å bevare en truet bistamme i Hallingdal. I tillegg lukter den godt og er en appetittvekker for kyra. Vi har sådd samme blanding på det øvre jordet (uppi trææ) og på Slåtto, men her har vi også erter med i blandingen. Deler av det store jordet nedenfor tunet ble nysådd med Timotei i fjor og bør derfor gi oss en langt bedre avling enn i 2011.
Nypløyd og nysådd på jordet bak låven. Foto: Henning Bergersen.

mandag 21. mai 2012

Operasjon beitegjerding

Kyra virket fornøyde med både beitet og det nye strømgjerdet.
Foto: Henning Bergersen.
Hver eneste vår må alle gjerder rundt beitene kontrolleres og settes i stand før beitesesongen starter og etter at telen har gått. Og hver eneste vår er dette en omfattende og tung jobb, som på det verste kan ta flere uker. For oss som slipper kyra ut på beite tidlig, er reparasjon av gjerdene dessuten en tidsmessig utfordring.

Jeg fant raskt ut at flere av de eldste gjerdene på gården var i så dårlig forfatning at de egentlig burde vært byttet ut. Planen er imidlertid å gå over til permanente strømgjerder i 2013 og da er det lite hensiktsmessig å bytte ut gjerder allerede i år. Vi kom derfor på den glimrende ideen å sette isolatorer og strømtråd på de gamle gjerdene, slik at de holder en beitesesong til. På den måten hindres nemlig kyra fra å presse ytterlig på gjerdene. Jeg har derfor reparert gamle gjerder innenfor rimelighetens grenser, rettet opp de skjeveste stokkene og byttet ut de dårligste. Til slutt har jeg festet isolatorer og strømledning på gjerdet. På denne måten holder de gamle gjerdene forhåpentligvis ennå en sesong.

I tillegg har jeg begynt å fjerne piggtråd. Ikke bare gammel piggtråd, men ALL piggtråd. Bruk av piggtråd på nye gjerder er heldigvis blitt forbudt i mange kommuner, men ikke her i Gol. Men forbud eller ikke forbud: Piggtråden i Lien skal bort! Dessverre er det ikke alle bønder som tar seg tid (og råd)  til å fjerne rusten piggtråd som ligger og slenger i skog, utmark og innmark. All piggtråd er noe dritt, men gammel rusten piggtråd som ligger "gjemt" i landskapet kan være farlig både for husdyr, mennesker og ikke minst for det ville dyrelivet. Det burde vært økonomiske støtteordninger for fjerning av piggtråd, slik at vi kunne blitt kvitt dritten, en gang for alle.

Vi har beholdt mesteparten av de gamle gjerdene, men
byttet ut enkeltstokker som var ødelagt. Strømtråden
hindrer ytterligere press på gjerdet.
Foto: Henning Bergersen.

Ny og gammel stokk. Foto: Henning Bergersen.

Gjerdet i sauebeitet ble ganske bra. Foto: Henning Bergersen.


mandag 7. mai 2012

Kyllingene vokser

Er de ikke søte? Foto: Henning Bergersen.
Etter vårens klekking endte vi opp med fire fine kyllinger. Tre svarte og en gul (som trolig blir hvit). Den eldste kyllingen har nå blitt over to uker gammel. Hønene Toya og Eli Hagen besørget klekkingen, som foregikk etter naturmetoden uten noe særlig menneskelig innblanding, og har nå påtatt seg morsoppgaven med stort pågangsmot. I utgangspunktet ble det ruget på mange egg, men hønene dyttet bort flere egg underveis og andre ble ikke ruget godt nok. Den lille familien bestående av to mødre og fire kyllinger har bodd i et eget bur i hønsehuset siden klekkingen, men skal nå slippes løs sammen med de andre hønene.
Minstemann. Foto: Henning Bergersen.

En liten kylling med sin mor. Foto: Henning Bergersen.

Hele gjengen! Foto: Henning Bergersen.