mandag 9. mai 2011

Prosjekt RØD LÅVE: Del 1

Påsken 1927: Torsten Kulander, Olaf Lien (Hedvigs bestefar) og broren
Martin Lien fotografert i tunet. Gamlelåven sees i bakgrunnen. 

Den første låven i Lien var bygget i laftet tømmer og trolig satt opp tidlig på 1700-tallet, samtidig med stolpehuset og den gamle Hallingstua. Hallingstua ble revet i 1977 (ligger imidlertid fortsatt lagret under plast), men stolpehuset står fortsatt. 

Vinteren 1933: Fra byggingen av den nye låven.
Restene av den gamle tømmerlåven sto fortsatt.


Den gamle låven ble revet samtidig med bygging av ny låve i 1933 og tømmeret fra den gamle ble brukt som reisverk i den nye. Gamlelåven lå i motsatt himmelretning, med baksiden mot dalen og på linje med stolpehuset. Låven fra 1933 ble bygget av Hedvigs oldefar Amund Lien (1875-1972) og var en tidstypisk fjøs og låvebygning med plass til 5-6 kyr, noen kalver, samt et lite sauefjøs. Hønene holdt til i et eget rom oppunder taket og hesten hadde sin plass i stallen med egen inngang. Helt i enden av bygningen var vognskjulet (hvor vi nå bygger splitter nytt hønsehus). 

Kort tid etter at Hedvigs foreldre overtok som bønder i Lien ble fjøset restaurert og utvidet til 14 kyr. Dette var i 1984. De satte også opp et nybygg med silo på midten av 1980-tallet. Ved denne omfattende ombyggingen fikk fjøset nytt inventar, nye vinduer, det ble bygget ny fòrsentral, samt nytt mjølkerom og skifterom. Utvendig er det imidlertid fortsatt lett å se hvilke deler av fjøset/låven som stammer fra 1933 og hvilke som er fra 1984.

Juli 1983: Birgit, Olav og Hedvig i tunet sommeren før
siste ombygging av låven.

Det er snart femten år siden låven sist ble malt og på tross av at malingen fra den gang har holdt seg bemerkelsesverdig godt, er det nå på tide med ett nytt malingstrøk eller to. Før påske innhentet vi anbud fra flere profesjonelle malere, men har kommet frem til at kostnaden blir for stor for fattige, nyetablerte bønder som oss. Derfor har vi valgt å gjøre jobben sjøl, med god hjelp av familie og venner. Planen er å male to sider av låven denne sommeren og fullføre resten sommeren 2012. Fornuftig, synes vi!

Hedvig i gang med maling av låven. Foto: Henning Bergersen.
Hedvig og Johanne maler rød låve. Foto: Henning Bergersen.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar