mandag 23. januar 2012

2011 - Vårt første år som bønder


Hedvig og Sara koser på beite. Foto: Henning Bergersen.

Vårt første år som bønder er overstått (og vel så det) og det er på tide med en liten oppsummering. 2011 har vært både hektisk og slitsomt, men også veldig spennende. Og vi velger å skylde på været for alt som gikk galt. Vi har brukt mye tid på å komme inn i de allerede etablerte rutinene på gården, men samtidig foretatt en del mindre justeringer og tilpasninger i driften. Her kommer en liten oversikt:

Grøntfor:
Vi sådde grøntfor på det ene nedre jordet. Foto: Henning Bergersen.
I samråd med Felleskjøpets graseksperter valgte vi i våres å så til deler av det nedre jordet med grøntfor, altså ettårig Raigras. Dette medfører noe større slitasje på jorda, men resultatet er bedre for, noe som kom godt med etter en værmessig elendig sommer. Det ser faktisk ut til at Raigraset har klart seg bedre gjennom regnet enn timoteien.Vi slo dette jordet kun en gang, men brukte det istedet til beite for kyr og kalver utover sensommeren og på høsten. Det har vært vellykket. Neste år utvider vi og skal så grøntfor også på deler av det øvre jordet.

Utvidet beitesesong:
I 2011 slapp vi kyra ut på beite allerede 23. april og lot de gå ute til 7. november. Det er rekord her i Lien. Den første måneden og siste måtte vi fore med rundball i beitet, da det var lite gras. Etter kalving tilbrakte kyra nettene i fjøset, men ble sluppet ut på beite etter morgenstellet. Totalt sett gikk kyra i 2011 ute ca. 7 uker lenger enn i de gjorde i 2010. Det synes vi er en markant forbedring av dyrevelferden.

Mjøl-rasjonering på beite. Foto: Henning Bergersen.Endring av beite:
I stedet for å la kyra gå på hele det store øvre beitet, delte vi beitet i tre, slik at slitasjen ble mindre og gresset vokste raskere der de ikke beitet. Denne rulleringen medførte imidlertid en god del ekstra inngjerding med strømtråd, samt innkjøp av nytt batteri til strømgjerdet.

På våren og på høsten foret vi i rundballhekk i beite.
Foto: Henning Bergersen.
Mineralstein:
Vi har økt bruken av mineralstein og såkalt VM-blokk gjennom hele året. Dette har hatt god virkning på dyras mineralopptak, og skal reduserer blant annet komplikasjoner i forbindelse med kalving. De 10 første kalvingene i 2011 gikk uten besøk av veterinær. På kalving nr. 11 og nr. 12 hadde vi komplikasjoner, men dette skyldtes helt andre ting. Kalving nr. 13 gikk flott.

Fortillskudd og økt melkemengde:
Stemning i fjøset. Foto: Henning Bergersen.


Vi har i år foret kyra med fortilskuddet Clara, i tillegg til vanlig mjøl. Dette er et nytt tilskudd som blant annet skal øke melkemengden. På grunn av det dårlige været var ikke årets forkvalitet den aller beste, samt at vi ikke har brukt ensilering i rundballpressa. Den dårlige forkvaliteten har trolig bremset økning i melkemengden noe, på tross av bruk av Clara. Allikevel har vi hatt en god økning av melkemengden sammenliknet med tidligere år. Kvigene (første laktasjon) har ligget i snitt på omkring 30 liter pr. dag og to kviger har til tider vært oppe i 40 liter. Kyra har ligget høyere, enkelte helt oppe i 55 kilo. Med unntak av ei ku, har samtlige kyr ligget godt over fjorårets snitt. Vi ligger nå an til et sluttresultat på ca. 6000 kilo over kvoten, hvilket er bra siden vi for 2012 har kjøpt 6000 kg mer i kvote. Vi er nå oppe i ca. 80 000 liter i årskvote, fordelt på 10 kyr. Det er vi godt fornøyde med. I sommer kjøpte vi rundballpresse og skal i 2012 for første gang bruke ensillering i rundballene. Dermed vil vi beholde sukkerinnholdet i foret og håper derfor på en ennå større økning i melkemengden.

Nye kumatter:
De nye kumattene kom på plass i juli. Foto: Henning Bergersen.
Vi har i sommer byttet ut alle de eldste kumattene og erstattet med nye, mjuke matter. Dette er en investering som har resultert i mindre beinskader og større trivsel hos dyra. Vår filosofi er at dersom kyra skal stå inne i 5 måneder, skal de i hvert fall stå godt. Foreløpig har dette hatt positive effekter og vi har ikke hatt beintrøbbel så langt i vinter.

Kalveprosjektet:
Kalvene nyter sommerkvelden. Foto: Henning Bergersen.

Som tidligere skrevet om i bloggen har vi de tre foregående årene hatt ekstremt mye sykdom blant kalvene. Vi bestemte oss derfor tidlig for å flytte kalvene ut i 2011. Prosjektet medførte imidlertid mye arbeid i oppstartsfasen. Vi måtte bygge to kalvehytter, som kostet både tid og penger. Det har også vært en betydelig kostnad knyttet til innkjøp av kalveforingsautomat. Dessverre har vi (som tidligere nevnt) vært ekstremt uheldig med været og det har vært et stort problem. Hyttene ligger et stykke vekk fra fjøset og dette har medført mye frakt av mjøl, vann, melk og rundball, samt mye rengjøring på grunn av fuktighet og gjørme. Ved mye regn har vi også måttet fjerne mye vann og drenere området omkring hyttene flere ganger. Uansett mener vi prosjektet har vært vellykket. Hovedmålet; å holde kalvene friske, er oppnådd. Vi har ikke hatt noen syke kalver i 2011. Ennå en positiv ting er at kalvene fra første dag har kunnet gå fritt  i hyttene og ute på beite. De har fått frisk luft og mosjon fra de ble født og frem til sent i oktober, og de har levd så nær det naturlige som det er mulig å få til uten at de går med mora fritt i naturen. Kalvene har dessuten vokst seg større enn vanlig. Kalveprosjektet kan dere lese mer om i tidligere innlegg i denne bloggen.

Kalvene koser seg i beitet. Foto: Henning Bergersen.
Høner og hønsegård:
Hønseprosjektet har vært mer hobby enn gårdsdrift og i ettertid kan man kanskje si at dette kunne ventet til neste år. Men gøy har det vært! Vi nedla enormt mye arbeid i byggingen av isolert hønsehus i vognskjulet, samt en stor hønsegård ute. Kanskje litt for mye arbeid? En positiv sideeffekt er imidlertid at vi har fått ryddet og tatt i bruk deler av låven som tidligere kun ble brukt til skrot. Høner er dessuten utrolig trivelige skapninger. Vi har også blitt selvforsynte med egg fra lykkelige høner.

Hønsehuset under bygging. Foto: Henning Bergersen.Hønene kom på plass i mai. Foto: Henning Bergersen.


Bygging av utendørs hønsegård. Foto: Henning Bergersen.

Maling av låve:
To låvevegger ble malt i 2011. Foto: Henning Bergersen.

Det var nærmere 20 år siden låven ble malt sist, så det måtte gjøres i 2011. Vi hadde målsetting om å male to låvevegger i sommer og dette har vi oppnådd. Resten av låven maler vi kommende sommer.

Andre mindre prosjekter:
I tillegg til alt dette har vi foretatt en del mindre endringer/forbedringer som oppsetting av holdere for redskap i forsentralen, nye hyller i gangen utenfor melkerommet, reparasjon av gamle gjerder og oppsetting av nye, diverse rydding, grusing av uteareal og oppsetting av nye lamper både ute og inne. Vi har også kjøpt ny dieseldreven høytrykkspyler med varmtvann og steamer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar