lørdag 14. juni 2014

Boring etter vann

Boreriggen var en heftig sak. Foto: Henning Bergersen.
Det nye fjøset vi skal bygge på Slåtto trenger mye vann, både til kyra og til mjølkeroboten. Vår nåværende brønn er for liten til et slikt fjøs og siden den for det meste fylles av overflatevann, kan vannkvaliteten og mengden variere etter årstidene og nedbørsmengden. Vi var derfor nødt til å kjernebore etter grunnvann, først og fremst til det nye fjøset, men på sikt også som vannforsyning til resten av gården. 12. juni satte de igang å bore og etter noen timer, på 12 meters dybde, fant de fjell. Vann fant de først på 120 meters dybde, men i store mengder. Den nye brønnen kan produsere 500 liter vann i timen. Selve kvaliteten på vannet vet ikke før vi har montert pumpe, lenset noen dager og deretter sendt inn prøve til analyse. Vi boret på en liten høyde ca 70 meter opp i skogen for byggetomta, utenfor de planlagte fremtidige beitene. Ved boring etter vann er faren for forurensning fra dyr og overflatevann svært liten, men vi kommer allikevel til å gjerde inn et par meter rundt borehullet. For sikkerhets skyld. Vannet skal føres i strømoppvarmet rør fra brønnen og inn i fjøset via teknisk rom.

Her, midt oppe i trollskogen, er vår nye vannkilde.
Foto: Henning Bergersen.

Dette er selve brønnen. Foto: Henning Bergersen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar