onsdag 16. juli 2014

Prosjekt NYTT FJØS - del 3: Lossing

Alt klart for byggestart. Foto: Henning Bergersen.
Mandag 7. juli var vi endelig klare for byggestart. Flyterennene var utgravd, grunnen ferdig planert og tomta rundt var gjort klar for god tilkomst for kranbil og diverse utstyr.

Første leveranse av spalt kom 9. juli. Den lesset vi av med traktor og lagret ved byggetomta. Selve avlossingen ble en komplisert affære, da semitraileren kjørte seg fast på grunn av heftig regn natten før. 15. juli kom alle kanalelementene på tre semitrailere. Samme dag kom også resten av spalten. Det var en temmelig kaotisk dag, men vi fikk alt på plass til slutt. Samme dag fikk vi også tilkoblet vann  fra den nye vannkilden vår og vi fikk montert byggestrøm. Idag starter monteringen av kanalementene, som danner fjøsets gjødselsystem.

Avlossing av spalt. Svigerfar utviste presisjonskjøring på ulendt underlag.
Foto: Henning Bergersen.

Lossing av betongelementer til flyterenner. Foto: Henning Bergersen.

80-tonnskrana fikk kjørt seg. De største elementene veide 6 tonn.
Foto: Henning Bergersen

Presisjonsplassering. Foto: Henning Bergersen.

Lossing av kalvespalt fra Danmark. Foto: Henning Bergersen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar