torsdag 14. juli 2011

Prosjekt kalvehytter: Del 1

Kalvehyttene skal plasseres her, i overgangen mellom
hagen til svigers og jordet. Foto: Henning Bergersen.


De to siste årene har vi slitt med diare og mageproblemer hos de nyfødte kalvene her i Lien. Dette har ført til lange dager og netter med ekstra foring, vakthold og medisinering på seinsommeren og høsten. Det er riktignok ganske vanlig med diare hos småkalver, men ikke i et slikt omfang som vi har hatt det de to siste årene. Problemene skyldes trolig bakterier som allerede er i flokken og som har vist seg vanskelig å bli kvitt. På tross av at vi har vært ekstremt nøye med både rengjøring og hygiene, har sjukdommen blomstret opp hos kalvene hver høst og i fjor var det så ille at vi i vinter bestemte oss for at noe radikalt måtte gjøres. Vi har derfor, etter nøye planlegging og i samråd med veterinær, valgt å flytte årets nyfødte kalver ut. Vi bygger to kalvehytter utendørs og lar kalvene bo der frem til november. Senere års forsøk og erfaringer har vist at kalver som fjernes fra belastede miljøer innendørs trives godt ute, og at kalvedødelighet og sjukdomsforekomst blir kraftig redusert eller opphører helt. De nyfødte kalvene vil på denne måten ikke komme i kontakt med fjøset eller andre kyr, før de er motstandsdyktige. Det er mye som tyder på at kalver som ikke har vært syke de første ukene av sitt liv, vil bli bedre melkekyr og ha en bedre helse senere i livet.

Vi har også investert i en ny kalveforingsautomat, slik at vi får effektivisert foringen og dermed reduserer arbeidsmengden betraktelig. Å manuelt fore 13 kalver med mjølk 5 ganger om dagen tar fryktelig lang tid, men med automaten på plass vil kalvene selv kunne drikke den mjølka de trenger, styrt av en databrikke rundt halsen. De to kalvehusene skal plasseres på jordet nedenfor stabburet, hvor det aldri tidligere har gått hverken kyr eller kalver. Slik unngår vi mulige smittestoffer fra bakken. Omkring kalvehyttene gjerder vi inn et lite område hvor kalvene kan bevege seg fritt uten fare for angrep av rovdyr, da solide gjerder og strøm sørger for beskyttelse. På begge sider av kalvehyttene gjerder vi ut separate beiter hvor kalvene kan gå fritt på dagtid når de blir litt større.

Med god hjelp av svigerfar startet vi derfor denne uken byggingen av den første kalvehytta, slik at vi er klare i god tid til den første kalven kommer i slutten av måneden. Kalvehyttene er på ca. 8 kvadratmeter, bygget i tre og kledd med metallplater utvendig. Inne i kalvehyttene blir det lunt og trivelig, med et godt dekke av halm. Kalvehyttene kan også løftes og flyttes med traktor, slik at vi kan ha de et annet sted på gården til neste år.

Vi startet med å bygge ramme for kalvehyttene. Foto: Henning Bergersen.


Veggene kommer på plass. Foto: Henning Bergersen.

Hedvig måler og snekrer. Foto: Henning Bergersen.

Takbjelker må man ha. Foto: Henning Bergersen.


Hedvig sager mens det regner. Foto: Henning Bergersen.Man blir litt rar av å arbeide hele tiden.
Foto: Henning Bergersen.
Taket er kommet på plass. Foto: Henning Bergersen.

Det bygges port til åpningen. Foto: Henning Bergersen.

Måling. Foto: Henning Bergersen.

Veggene har kommet på plass. Foto: Henning Bergersen.

Den første porten er ferdig. Foto: Henning Bergersen.

Det jobbes med detaljer. Foto: Henning Bergersen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar