mandag 3. september 2012

Mjølkerekord i Lien

En historisk gårdskvittering. Foto: Henning Bergersen.
I dag har vi slått alle gamle rekorder i mjølkelevering her på gården. Muligens har mjølkemengden vært større ved tildligere anledninger, men aldri tidligere har det blitt levert så mye mjølk som akkurat i dag. Våre 14 kyr i produksjon (minus Rødlin som nettopp har kalvet og derfor produserer kun råmjølk og Ramona som ikke har kalvet ennå) produserer så mye mjølk at vi har måttet bestille en ekstra mjølketank på 250 liter. Dermed kan vi levere mer enn våre vanlige 1000 liter hver 2-3 dag. Tidligere har all overskuddsmelk gått til kalvene og ikke til Tine. I år har vi så mye melk at vi kan gjøre begge deler og fremdeles sprenge den magiske tusenlitersgrensen. Dette lover godt for produksjonen i månedene som kommer!

Ekstratanken fra Tine er på plass. Foto: Henning Bergersen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar