torsdag 27. september 2012

Nydyrking på Slåtto: Del 1

Dette jordet skal bli dobbelt så stort. Foto: Henning Bergersen.
Presset på dyrka mark i Hallingdal er stort og opptil flere kommuner vurderer stadig vekk å bygge næring/industri/boliger på den lille landbruksjorda som finnes her i dalen. Vi synes dette er helt absurd! Det skal ikke mye innsikt til for å skjønne hvor mye arbeid som ligger bak nydyrking og hvor mange generasjoner som har slitt for å holde jorda i bruk. Å bygge på landbruksjord er etter vår mening både respektløst, historieløst og uetisk. Det burde finnes nok av skogsområder og steinrøyser i Hallingdal man heller kunne bygge på. Uansett: Vårt motsvar til dette er nettopp nydyrking. For første gang på flere år utvider vi et jorde på gårdens grunn. Det er et lite jorde på 3 mål som skal dobles og bli til 6 mål. Mer mat til dyra! Sommeren 2011 startet svigerfar arbeidet med å sprenge bort en diger steinblokk på det eksisterende jordet på Slåtto. Steinblokka er nå borte og jordet har blitt riktig så fint! Sist vinter søkte vi kommunen om nydyrking av skogsområdet ovenfor det eksisterende jordet. Etter diverse befaringer ble søknaden innvilget utpå vårparten og nå er et 3 mål stort skogsområde snauhogd og klart for rydding. Det er imidlertid ganske mye stein i området, så det vil trolig ta litt tid å få det ferdig, men vi krysser fingre og håper å kunne pløye allerede neste sommer.

Det nåværende jordet etter at steinblokken er fjernet. Hogsten er i gang.
Foto: Henning Bergersen.

Svigerfars hogstmaskin i arbeid. Foto: Henning Bergersen.

Her er første runde med hogst fullført. Foto: Henning Bergersen.

Nå i September er hele området fritt for trær, men stein og kvister gjenstår.
Foto: Henning Bergersen.

Her skal det bli jorde. Foto: Henning Bergersen.

Jordet kommer til å slutte ved bekken ved naboeiendommen Jallen.
Flyttblokka bak trærne er grensemarkeringen. Foto: Henning Bergersen.

Det nye jordet, med det eksisterende i bakgrunnen. I det fjerne skimtes
gården. Foto: Henning Bergersen.

Så fint skal det bli når vi er ferdige. Foto: Henning Bergersen.


3 kommentarer:

  1. Staten burde satse mye mer på nydyrking, Norge holder jo på å gro igjen, derfor veldig hyggelig å lese om nydyrkingen på gården deres.

    SvarSlett
  2. Hei, lykke til med dyrkinga! Hilsen fra kollega som driv med det samme. Tilfredsstillende å ta første avlinga på jord ein sjøl har dyrka.

    Mvh bonde fra nordvest

    SvarSlett