mandag 10. desember 2012

Ventetid og fullt kjør!

En litt sliten bonde etter endt økt i fjøset. Foto: Henning Bergersen.
Dette året og ikke minst denne høsten har vært ganske spesiell for oss i Lien. Hedvig har nemlig gått gravid siden mars og hatt et temmelig tøft svangerskap, mens jeg har arbeidet for to personer her på gården.

Hedvig jobbet for fullt helt frem til sjette måned, men måtte da plutselig ta det rolig etter streng ordre fra jordmor. Hun har imidlertid etter beste evne fortsatt å følge med på insiminering, foringsrutiner og annet forefallende, men har ikke kunnet delta aktivt i selve gårdsarbeidet. På tross av denne situasjonen har vi allikevel fått til mye bra i høst. Takket være godt for (med ensilering) og god planlegging melker kyra våre bedre enn noensinne og vi har heldigvis også hatt lite sykdom i fjøset. Kun tre kyr med moderat jurbetennelse denne høsten. Svigermor har hjulpet meg med begge mjølkestellene, mens jeg har tatt dag- og kveldsforingen alene. Totalt har det blitt ca. 10 timer i fjøset hver dag og i tillegg har jeg jonglert min 50 % stilling i kommunal sektor etter beste evne. Det lille som har vært igjen av døgnet har gått med til søvn og diverse husarbeid. Jeg kan ikke si annet enn at jeg nå gleder meg til permisjon fra kommunal jobb, juleferie og bleieskift! Vi er nemlig to dager på overtid i påvente av odelsgutten som skal komme og vi gleder oss veldig.

Hedvig til kontroll på Ringerike sykehus.
Foto: Henning Bergersen.

Vi gleder oss! Foto: Henning Bergersen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar