lørdag 15. juni 2013

Gjerder og atter gjerder

Nytt gjerde mellom gamlevegen og Steindalen. Foto: Henning Bergersen.
I hele mai og juni har jeg jobbet med vedlikehold og oppsetting av nye gjerder på gården. Vedlikehold må gjøres hver vår og har inntil nå vært et svært tidkrevende arbeid. Så tidkrevende at vi har lagt hodene våre i bløt for å finne en bedre løsning enn nettingjerder med piggtråd og en meter mellom hver gjerdestolpe. Hver vår må disse stolpene nemlig bankes ned og rettes opp på grunn av tæla og det faktum at kyra presser på gjerdet gjennom store deler av sommeren. I fjor startet vi arbeidet med å fjerne all piggtråd og satte i stedet strømtråd på de gamle gjerdene. Dette arbeidet har jeg fortsatt med også i år og nå gjenstår kun ett piggtrådbefengt gjerde på hele eiendommen. Hvor høyt jeg hater piggtråd skal jeg ikke engang forsøke å komme inn på her, men det er høyt! Strømtråden hindrer at kyra står å presser på gjerdet og dermed sparer vi mye fremtidig vedlikeholdsarbeid.

Etter mye tenking og undersøkelse kom Hedvig frem til løsningen. Når vi har satt opp de nye gjerdene denne våren har vi rett og slett droppet hele nettinggjerdet. Vi setter i stedet dobbelt strømtråd i isolatorer på gjerdestolpene, som igjen settes opp med 5-6 meters mellomrom. På denne måten sparer vi gjerdestolper, vedlikeholdet til neste år blir minimalt og kyra får en mye tryggere inngjerding. På toppen av det hele er disse gjerdene helt ufarlige for elg og annet vilt om vinteren. Strømtrådene tar vi nemlig ned om høsten. Ennå gjenstår å sette opp nye gjerder langs gutua og langs grensen mot Slåtto, men beitegjerdingen nærmer seg i hvert fall slutten.

Det øvre beitet er nå delt i to, med et splitter nytt gjerde. Beitet til venstre
skal igjen deles i to med samme type gjerde. Da har vi tre beiter vi kan
vekselbeite. Foto: Henning Bergersen.

Liaros inspiserer det nye gjerdet. Foto: Henning Bergersen.

Å sette opp denne typen gjerde er enkelt: Rydd trasse, slå ned gjerdestaur,
sett i isolatorer og strekk tråd. Foto: Henning Bergersen.

Liaros ved den øvre overgangen. Her åpner vi opp når vi skal igjennom
med traktor eller når begge beitene tas i bruk. Foto: Henning Bergersen.


Den nedre overgangen ligger i delet mellom tre beiter. Her står
strømaparatet. Foto: Henning Bergersen.

Nederst i det nedre beitet på gården (Leirhaugen) har jeg også satt opp
helt nytt gjerde. Her har vi tidligere brukt pinner med strømtråd.
Foto: Henning Bergersen.

I beitet Steindalen nedenfor gården har jeg utvidet beitet med noen
kvadratmeter. I stedet for å sette opp gjerde der det gamle
piggtrådgjerdet sto, har jeg satt opp nytt helt oppe langs gamleveien.
Foto: Henning Bergersen.

Det nye gjerdet følger åsryggen og videre nedover i skogen. Det gamle
rustne piggtrådgjerdet er historie. Foto: Henning Bergersen.

På Brennåkern var gamle gjerdet i såpass god stand at det holdt å
sette på isolatorer og strekke strømtråd. Foto: Henning Bergersen.

Kyra koser seg på Brennåkern. Foto: Henning Bergersen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar