torsdag 5. desember 2013

Hogst under kraftlinja

Alt buskas i øvre del av beitet er borte. Foto: Henning Bergersen.
Den siste måneden har Statnett ryddet under høyspentlinja som krysser eiendommen vår. Høyspentlinja ble satt opp på 1950-tallet og går hovedsaklig tvers over beitet vårt, på sin vei fra Hol til Oslo. Det som er ryddet er stort sett buskas og mindre trær, men jammen har det blitt åpent og fint. Svigerfar har allerede begynt i det øvre beitet med å fjerne alt som ligger igjen på bakken etter hogsten og dette arbeidet fortsetter til våren. Statnett har også ryddet under høyspenten på nedsiden av gården, der vi planlegger å rydde det gamle beitet til sommeren. Det gjør jobben noe lettere for oss.

Nederst på Haugen. Foto: Henning Bergersen.

Det ble plutselig veldig åpent ved grinda. Foto: Henning Bergersen.

Det blir en heftig ryddejobb til våren. Foto: Henning Bergersen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar