søndag 18. november 2012

Gjennomkjøring forbudt!

Langs gamleveien har vi satt opp skilt ved innkjøringen til tunet.
Foto: Henning Bergersen.
To veier fører opp til gården vår: Gamleveien, som er bratt og svingete, og som i dag brukes, og i hovedsak eies av våre naboer på Jallen og Tørrisdokken. Selv om denne veien går over vår grunn, har vi kun en liten bruksrett i denne veien. Lysverkene, skogeierne og våre naboer deler resten av bruksretten. Tidligere brøytet og vedlikeholdt svigerfar gamleveien på oppdrag, men har nå overlatt dette arbeidet til vår nabo på Tørrisdokken. Den nye veien opp til gården ble bygget av svigerfar i 1983, da de overtok gården. Hovedformålet var å gjøre det lettere for melkebilen å hente melk hos oss om vinteren. Den nye veien går i mye slakkere terreng og er lettere å vedlikeholde. De to veiene møtes i tunet hos hos.

De siste to årene har vi sett en økende biltrafikk gjennom tunet vårt, både av jegere, turfolk og andre som har fulgt GPS'en og forvillet seg opp til oss. På vinterstid øker trafikken ytterligere, da gamleveien kan være vanskelig å komme opp for våre kjære naboer.

Felles for mange av de som kjører gjennom tunet er rimelig høy fart og det er ikke sjelden vi våkner av at biler passerer rett forbi husveggen på kvelden og natta. Utgangsdøra vår fører dessuten rett ut i tunet og det kan være skummelt for både dyr og mennesker å ferdes ute når biler passerer i høy hastighet. Ikke minst synes vi det er skummelt med tanke på den lille gutten som kommer snart. Vi har nå derfor bestemt oss for å stanse all uvedkommende trafikk gjennom tunet. Veien som svigerfar bygde er nemlig en privat vei og ble bygget til bruk for gården og ikke for alle andre. Og våre kjære naboer har sin egen vei som de selv må sørge for å vedlikeholde, brøyte og strø, slik vi gjør med vår.

Vi har nå derfor, som første steg, satt opp "Privat vei"-skilt i begge ender av veien. I løpet av kort tid skal vi sette opp låsbare grinder på begge sider av tunet, slik at vi fysisk kan stenge den uvedkommende trafikken. Det er ikke spesielt stas å måtte ty til såpass drastiske tiltak, men etter vår mening er det nå blitt helt nødvendig.

Vi har satt opp skilt i bunnen av nyveien. Foto: Henning Bergersen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar