tirsdag 12. november 2013

Kviger i vinterland

Kvigene får mjøl på "mjølsteinen". Foto: Henning Bergersen.
Både kyr og kalver er nå på plass i fjøset for vinteren. Det samme er de to kvigene Donna og Elvira. De resterende sju kvigene går fortsatt ute i beitet. Det har kommet litt snø, men bekken renner fortsatt åpen, så dyra har nok vann å drikke. De får selvfølgelig også rundball og mjøl hver dag. Temperaturen er bare noen få grader under null, så det er ikke noe problem for kviger med "vinterpels". Vi pleier alltid å ta inn kvigene sammen med kyr og kalver i månedsskiftet oktober/november, men i år har det blitt annerledes. Vi har nemlig fortsatt to kviger mer enn vi har plass til i fjøset og det er et problem.

Donna og Elvira skal, sammen med fem av de andre kvigene, bli mjølkekyr til neste år. Like bra ser det dessverre ikke ut til å gå med to andre kviger. Vi har forsøkt å selge disse siden i sommer, både privat og gjennom Geno. Overskuddet på kviger på landsbasis er tydeligvis så stort at det har vist seg umulig å få solgt våre. Vi har også forsøkt å få de plassert i et annet fjøs gjennom vinteren, men uten å lykkes. Vi har heller ikke mulighet til å la de gå ute gjennom vinteren. Dette er veldig synd, for alle årets ni kviger er potensielt veldig gode melkekyr.

Vi føler nå at vi har prøvd alt og nå ser det ut til at vi rett og slett blir nødt til å sende de to til slakt i neste uke. Å sende kviger til slakt er imidlertid ikke noe vi gjør med lett hjerte. Det er rett og slett helt pyton. Trøsten må være at de har hatt det bra og at de har tilbrakt nesten hele livet sitt fritt ute på beitet.

På tross av litt snø er det fortsatt god stemning i beitet.
Foto: Henning Bergersen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar